Vertaling

De vertaling van de meest gebruikte Engelse woorden in Solar Fire vind je hier. Handig voor als je de vaktaal in het Engels niet zo goed beheerst. De lijst zal steeds aangevuld worden. Als hij té lang wordt gaan we het op alfabetische volgorde zetten, of een zoekfunctie instellen. Nu is het nog overzichtelijk.

Met dank aan Michael de Baker, die als leraar Engels én astroloog zijn bijdrage heeft verleend én meedenkt.

Engelse woorden die veel gebruikt worden

Engels
Nederlands
Tineke’s alternatief
edit veranderen
create creëren
save bewaren of opslaan
select selecteren/kiezen
enable aanzetten
disable uitzetten
natal geboortehoroscoop of radix
set as default als standaard instellen
glyphs symbolen
calculated charts berekende horoscopen werkblad
retain behouden
animation in beweging zetten spelen
current huidige
nearest meest dichtbij
next volgende
horary uurhoek
chart horoscoop
insert invoegen
cardinal signs hoofdtekens
fixed signs vaste tekens
mutuble signs beweeglijke tekens
separating afnemend
applying toenemend
swap wisselen
toggle in en uitschakelen