Prijzen

Eerst iets over de geschiedenis:

Het project van de ‘astro-tutorials’ liet me niet meer los toen ik een keer een vraag had beantwoord met een filmpje erbij. De reactie was heel enthousiast en ik voelde dat er meer behoefte was naar dit soort ondersteuning bij de collega-astrologen.
Hoewel ik niet bepaald een grote groep ermee zal gaan bedienen, wilde ik er toch mee doorgaan.
Het bleek al gauw dat ik een en ander moest aanschaffen om kwalitatief goede video’s te maken. Een website bouwen kost naast geld ook heel veel tijd (en tijd is ook geld, heb ik geleerd).
Waar doe ik dit voor?
In eerste plaats omdat ik er veel plezier aan beleef en ten tweede omdat ik weet dat er veel collega’s worstelen met, vooral, het programma Solar Fire, en ik toevallig het talent en de vaardigheden heb om dit te doen.
Video’s blijken in een behoefte te voorzien, vooral om de drempel minder hoog te maken en (nu eindelijk) met het programma aan de slag te gaan.

Er is toch een gezond streven om de kosten die ik gemaakt heb er uit te krijgen en vond ik, naast betaling voor de video’s,  de opkomst van crowdfunding een reële mogelijkheid en…. Op 24 oktober 2016 was het punt bereikt dat ik de investeringskosten er uit had. (niet de gemaakt uren 🙂

Nu, 1 januari 2018 zijn alle video’s openbaar en kan ik overgaan naar een simpel abonnement voor gratis ondersteuning van 10 euro per kalenderjaar.

Zo betalen we met elkaar dit project en dat ligt helemaal in de manier waarop ik wil werken.
Dit is zoals, volgens mij, de nieuwe energie werkt.

voor bijdragen en abonnementsgeld:
IBAN: NL23 INGB 0004257906
BIC:  INGBNL2A
t.n.v. Centrum Noordknoop te Amersfoort

Prijzen in 2018

  Opties met een bijdrage:

voor een losse enkelvoudige vraag met een filmpje van < 5 minuten € 3,–
Een jaarabonnement* (2018) te bestellen via de webshop € 10,–
Een workshop bijwonen € 35,–

* Toegang tot alle video’s, gratis vragen stellen en telefonisch support,  nieuwsbrief.
En er is nu een besloten Facebookpagina voor  onderlinge uitwisseling. Toegankelijk voor abonnees.

Tele-support, zie home
v
oor abonnees gratis.
                                                         € 1,– per minuut

*****************************

in het astrologisch buurtwinkeltje
kun je het abonnement direct bestellen

   Gratis blijven de volgende categorieën:

  • filmpjes in de Fun-serie
  • simpele vragen die met een ongemonteerde versie kunnen worden beantwoord.
  • vragen die kort en zonder film kunnen worden beantwoord.

Positieve adviezen lees ik graag.

TIP: ga naar de pagina van on-demand waar je alle onderwerpen kunt zien

of maak gebruik van de zoekfunctie met het vergrootglaasje in de rechter bovenhoek

YES!!
BREAK EVEN gehaald op 24 oktober 2016

gemaakte kosten
ingekomen